Kostnad för höghastighetståg skenar

INRIKES

Infrastruktur. Satsningen på höghastighetståg i Sverige blir betydligt dyrare än beräknat. Nästan nittio miljarder extra måste politikerna skaka fram.

Trafikverket räknar med att bygget av den nya höghastighetsbanan kommer att kosta 256 miljarder, mot tidigare cirka 170 miljarder, skriver Dagens Nyheter.

En stor kostnad är sättningen av spåren, så att marken inte ska kunna sjunka, samt att banan inte får ha några ändringar i höjd- eller sidled. En större del av sträckan kommer också att gå på bro eller genom tunnel. Utöver det beräknas avskärmningarna av buller kosta mer.

Bygget kan dessutom bli ännu dyrare. I beräkningarna ingår inte exempelvis stationsbyggnader.

Att kostnaderna ökar drastiskt tycks dock inte oroa infrastrukturminister Anna Johansson (S).

– Det som har funnits hittills har ju varit ganska grova uppskattningar. Det faktum att det blir en högre kostnad när man gör en djupare analys är väl egentligen inte så förvånande, säger Anna Johansson till TT.

Hon vill inte uttala sig mer specifikt om möjliga finansieringsalternativ innan regeringens förhandlare lämnat sin rapport om finansiering vid årsskiftet.

Staten kan ta en del av kostnaden, men inte allt. Banavgifter och medfinansiering från exempelvis kommuner och företag är alternativ som undersöks.

FAKTA

Höghastighetståg

Ett nytt järnvägsnät för höghastighetståg är tänkt att gå mellan Stockholm, Göteborg och Malmö via Jönköping.

Tågen ska kunna köras i upp till 320 kilometer i timmen.

Restiden mellan Stockholm och Göteborg minskar till cirka två timmar.

Den första sträckan som planeras är Järna-Linköping (Ostlänken).

Om alla planer går i lås ska det bygget ske 2017-2028.

Källa: Trafikverket (TT)

TT