Hög snittkostnad för tältplats

INRIKES

Flyktingkrisen. Notan för fyra planerade tältlägren med 3 000 platser för asylsökande i Sverige beräknas landa på 610 miljoner kronor.

Snittkostnaden blir "betydligt högre" än för en vanlig boendeplats.

Den skånska decembervinden tar ett friskt grepp om de uppblåsbara tälten på Revingehed. Här väntas inom kort ett provisoriskt ankomstboende öppnas med 204 platser för asylsökande.

– Vi kommer att ha 17 boendetält med tolv sängar i varje och tälten är stormtåliga. Här har vi inte behövt göra några markingrepp alls, säger Anna Hjärne, platsansvarig för tältlägret som uppförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Stora ingrepp

Mellan tälten ligger lastpallar för att de asylsökande inte ska behöva gå på den regntunga gräsmattan. På de fyra andra planerade tältlägren i Sverige kommer det att krävas mycket stora markingrepp och investeringar i infrastruktur.

– Marken är ofta inte förberedd att bygga något som ska stå varaktigt. Det kan vara ett fält som är böljande, som måste markberedas rejält och göras platt och hårt innan man kan agera, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB.

Kostnaden beräknas landa på 610 miljoner kronor för de fyra tältlägren, som ska vara öppna i tre år. Totalt rör det sig om drygt 3 000 boendeplatser, vilket ger en hög snittkostnad per plats.

– Det är en betydligt dyrare snittkostnad än vad vi har för de här så kallade ABT-boenden, säger Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket.

Migrationsverket behandlar just nu underlaget från MSB och Fortifikationsverket om tältlägren. Vid ett eventuellt regeringsbeslut om att påbörja byggnationen tar det lång tid innan lägren kan tas i bruk.

– Det är en bedömning att det tar mellan ett halvår och ett år att skapa en plats för mellan 500 till 1 000 asylsökande, säger Svante Werger.

Behöver platser varje dag

Även om det kommit färre asylsökande till Sverige den senaste tiden är trycket på att hitta boendeplatser fortfarande stort.

– Rent generellt behöver vi platser varje dag, säger Fredrik Bengtsson.

TT: I det stora hela - hur mycket betyder det att 200 platser snart är tillgängliga på Revingehed?

– Det är ju en liten del naturligtvis, men alla delar är välkomna i den situationen vi befinner oss i just nu. 200 platser ska absolut inte förringas. Det är viktigt att få in även de platserna, säger Fredrik Bengtsson.

FAKTA

Tältlägren i Revinge

Inom kort väntas ett provisoriskt tältläger att öppnas på skånska Revingehed. Lägret ska vara ett ankomstboende för asylsökande.

17 boendetält med tolv sängplatser i varje är uppförda. Totalt kommer det att finnas 204 platser.

Det kommer att finnas ett mattält och ett tält för dagaktiviteter med exempelvis en tv.

Ett tält kommer att utrustas med exempelvis tvättmaskiner och tre tält har byggts ihop till ett större mattält.

I anslutning till tältlägret finns fyra bodar med toaletter och duschar.

Boendetälten klarade stormen Gorm bra, men mattältet, som var av en annan typ, skadades.

I framtiden väntas ett mer permanent tältläger att byggas upp med totalt 375 platser. Det kommer att byggas på ett närliggande fält.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

TT