Regeringen gör det svårare söka asyl

INRIKES

Politik. Regeringen vill göra det svårare att söka asyl.

Med id-kontroller på tåg, buss och färjor till Sverige - och möjlighet att stänga Öresundsbron för bilar - vill regeringen minska flyktingströmmen.

Samtidigt ser Danmark ut att följa efter med gränskontroller. I ett lagförslag heter det att "eftersom Sverige, Norge och Tyskland har infört tillfälliga gränskontroller kan vi inte utesluta att det också blir nödvändigt för Danmark", rapporterar Ritzau.

I den svenska lagrådsremissen heter det att kravet på id-kontroller av det slag som föreslås kan leda till "att möjligheten för personer att ta sig till Sverige för att söka asyl begränsas."

– Det är riktigt allvarligt och kommer att leda till att en urholkning av asylrätten i Sverige och i hela EU, säger Miljöpartiets riksdagsledamot Carl Schlyter till TT om förslagen.

Han menar att de innebär ungefär samma sak som Moderaternas förslag om att avvisa folk vid gränsen.

Det anser inte Magda Rasmusson, MP:s migrationspolitiska talesperson: Man får ju åka till Sverige och söka asyl om man har id.

TT: För Miljöpartiet är det okej att det ska krävas id för att söka asyl?

– Det är inte en åtgärd vi är glada över att föreslå, det är de tuffaste besluten vi har tagit vårt partis historia, säger Rasmusson och medger att det kommer att försvåra för människor att söka asyl i Sverige.

JK ser problem

Justitiekansler Anna Skarhed ser problem:

– En av frågorna är hur det här förhåller sig till asylrätten. Det skulle kunna innebära att man låter ett barn som står utanför vår port få vända på klacken om han eller hon inte har identitetshandlingar. För mig känns det som att det står i strid med de värderingar vi brukar står för, säger Skarhed till TT.

Regeringen motiverar förslaget om id-kontroller, som trafikoperatörer blir tvungna att göra, med att antalet asylsökande måste ner. Förslagen behövs på grund av att "den aktuella situationen innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet". På ett ställe talas det om att möjligheten för regeringen att stänga Öresundsbron för motorfordon är rimlig om samhällets säkerhet, dess funktionalitet och överlevnad är i fara.

Till dess lagen träder i kraft den 21 december måste regeringen också ha föreskrifter på plats för hur mycket, till exempel, en operatör måste betala i straffavgift om folk släpps på utan kontroll.

Hög sanktionsavgift

Utan en hög avgift får åtstramningen av gränskontrollerna ingen effekt, hävdar Leif Fransson, som är operativt ansvarig för gränspolisen i region syd.

– Vad som gäller och vem som bär ansvaret måste tydligt framgå. Om det inte finns en sanktionsavgift färdig den 21 december kan ju transportörerna bara betrakta id-kontrollerna som en rekommendation som bygger på en slags frivillighet, säger Fransson.

FAKTA

Kontroller och brostopp

Lagrådsremissen skickas nu till lagrådet.

Regeringen vill att lagen ska träda i kraft den 21 december.

Tåg- och färjeoperatörer och bussbolag blir skyldiga att kontrollera id-handlingar hos dem som vill åka med till Sverige. Tar de med någon som de inte borde ha gjort kan de få böta.

Förslaget ger också regeringen möjlighet att stänga Öresundsbron för bilar, inte tågtrafik, och vägar som går till Sverige.

Förslagen är nödvändiga, enligt regeringen, för att möjliggöra "särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet."

Källa: Regeringen

TT