Självmordshot ökar bland flyktingar

INRIKES

Flyktingkrisen. Självskadebeteenden och hot om självmord ökar bland asylsökande, enligt Migrationsverket. I år har 230 fall som rör självmordshot, självskador eller psykiska kollapser registrerats, skriver DN.

– Vi har ett stort uppdrag i att ta hand om de som söker asyl, vi ska värna de personerna. Men någonstans tar vår kompetens slut, säger Maria Johansson, arbetsmiljöspecialist på Migrationsverket.

I november inträffade fyra självmordsförsök och ett självmord.

TT