Sverige bland de strängaste i EU

INRIKES

Flyktingkrisen. Med de nya hårdare reglerna för anhöriginvandring placerar sig Sverige bland de mest restriktiva EU-länderna, enligt en kartläggning gjord av Europeiska rådet för flyktingar och fördrivna (ECRE) och europeiska Röda Korset.

– Sverige ansluter sig nu till den lilla klubb i EU som inte ger samma rätt till familjeåterförening till alla skyddsbehövande, utan bara till en enda kategori, de som klassas som flyktingar enligt FN:s Genèvekonvention, säger Ann Bathily på ECRE till Ekot i Sveriges Radio.

I "klubben" ingår Grekland, Cypern, Malta och Rumänien.

Hittills i år har Migrationsverket beviljat över 11 600 asylsökande uppehållstillstånd som flyktingar och drygt 16 600 som alternativt skyddsbehövande. Det är den senare gruppen som berörs av regelskärpningen vilken även gäller barn.

TT