Gård med djur förstörd i storbrand

INRIKES

Brand. En våldsam brand härjade på lördagskvällen på en gård i Vånga utanför Norrköping. Sex byggnader har brunnit ner, en av dem en byggnad med nötkreatur. Ett antal djur ska ha tagit sig ut, det är oklart om några dött.

– Ägaren är naturligtvis chockad. Det är en ladugård, en maskinhall och boningshus som är drabbade, säger Peter Holm, inre befäl på räddningstjänsten.

Den kraftiga blåsten försvårade släckningsarbetet och skyndade på det mycket snabba brandförloppet. Ett 25-tal brandmän bekämpade branden.

Räddningstjänsten kommer att vara kvar på platsen till söndag morgon. Spridningsrisken bedömdes vid 21-tiden vara låg.

– Det har varit gnistregn som har ramlat ner på andra boningshus och ladugårdar, där har vi styrkor och bevakar.

Det finns inga uppgifter om skadade personer.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM