Mer förnybart i kollektivtrafiken

INRIKES

Miljö. Av det bränsle som används i den svenska kollektivtrafiken är mer än två tredjedelar nu förnybart, rapporterar Sveriges Radio.

Under första halvåret uppgick andelen förnybara bränslen - såsom biodiesel, biogas och etanol - till 67 procent, visar statistik från Svensk Kollektivtrafik som publiceras i tidningen Bioenergi. Under motsvarande period i fjol var andelen 58 procent. För nio år sedan, 2006, var andelen bara sex procent.

– Jag tycker att vi kan vara stolta över att kommuner och landsting har varit så offensiva i arbetet med att byta ut fossila drivmedel, säger Gustav Melin på intresseorganisationen Svebio till radion.

De regionala skillnaderna är stora. Stockholms län ligger i topp med 85 procent förnybara bränslen. I länen i botten av listan är andelen under tio procent.

TT