De varnar för misstro mot staten

INRIKES

Samhälle. Alltför många har "en avancerad och djup misstro mot statsmakterna", skriver stiftelsen Expos vd Daniel Poohl och Ungdomsbarometerns vd Ulrik Simonsson på DN:s debattsida.

De lutar sig bland annat mot en ny undersökning som Ungdomsbarometern gjort, och som visar att kring hälften tror att politiker sällan avslöjar de verkliga motiven bakom beslut.

Artikelförfattarna efterlyser samhällsinsatser för att främja kritiskt tänkande och källkritik.

TT