Män som slår ger kvinnan skulden

INRIKES

Relationer. Män som slår kvinnor ser sig inte själva som kvinnomisshandlare, trots att de sökt hjälp för detta. I stället skylls beteendet på bland annat provokationer från partnern och svåra livssituationer, visar ny forskning.

Enligt Brottsförebyggande rådets senaste undersökning utsätts 48 000 kvinnor varje år för fysiskt och/eller psykiskt våld i nära relationer. Ett par tusen män söker samtidigt hjälp för att de på olika sätt våldför sig på sin partner. Men många av de här männen ser sig inte själva som kvinnomisshandlare, visar en ny avhandling från Lunds universitet.

Försvarar beteendet

– Trots att de söker sig till en mansverksamhet för att de gjort något moraliskt förkastligt, så förnekar männen inte sina gamla jag. I stället diskuterar de våldshandlingarna utifrån förklaringar där de upprätthåller bilden av sig själva som moraliska personer, säger sociologen Susanne Boëthius vid Lunds universitet.

Att på olika sätt försvara sitt beteende är utmärkande för de flesta av männen i studien. Det handlar inte bara om att rättfärdiga våldet genom att lägga över skulden på andra personer eller omständigheter. Männens definition av våld har ofta förskjutits. En knuff blir bara en knuff.

– På så sätt tar de inte på sig själva ansvaret för våldet, trots att de erkänner själva våldshandlingarna. De anstränger sig för att luckra upp bilden av vad en kvinnomisshandlare är, säger Boëthius.

Tusentals söker hjälp

Varje år söker runt 2 500 män hjälp hos de 30 samtalsmottagningar som är samlade under Rikskriscentrum, riksorganisationen för kriscentrum för män. I organisationen finns cirka tre fjärdedelar av de mottagningar i landet som tar emot våldsutövande män.

Den första kontakten med en mottagning sker ofta i samband med att partnern flaggat för skilsmässa, men även andra former av livskriser kan trigga männen att ta det avgörande steget.

– Men att vara motiverad räcker inte alltid. Man vet att det är dödligt att röka, men gör det ändå. Så vi måste förvandla den yttre motivationen till ett inre beslut, säger socionomen Owe Sjölander på Rikskriscentrum.

Behandlingen fungerar

Sjölander har arbetat med våldsamma män sedan början av 90-talet. Behandlingen tar tid, mellan ett och två år, och har ofta goda resultat.

– Det räcker inte att veta att det är fel. Man behöver arbeta aktivt med att både prata om det, se orsakerna och knyta det bakåt i tiden, säger han.

Nästa steg blir att ersätta beteendet med ett nytt beteende. Och trots vad många av männen uppgett i Boëthius enkäter och intervjuer så fungerar ofta behandlingen. Efter redan ett år i verksamheten svarar över 60 procent av de män som medverkat i avhandlingen att de slutat slå.

FAKTA

Hit kan du vända dig

Många av mottagningarna riktar sig även till kranskommuner.

Kriscentrum Malmö: 040-97 06 07

Kriscentrum i Mellersta Skåne: 046-35 50 00

Mansmottagningen i Trelleborg: 070-881 74 27

Kriscentrum för män i Ängelholm: 0431-874 92

Familjefridsteamet i Hässleholm: 0451-26 70 85, 0734-25 36 79

Alternativ till våld i södra Kalmar: 0480-45 09 80

Kriscentrum i Halmstad: 035-18 25 29

Kriscentrum - mot våld i nära relationer: 044-13 50 40

Kriscentrum för män i Göteborg: 031-367 93 90

Utväg män i Göteborg: 031-367 90 00

Stödcentrum för män i Partille: 0730-38 26 75

Krismottagning för män i Kungälv och Ale Kommun: 0303 23 90 70

Utväg i södra Älvsborg: 033-10 36 01

Alternativ till Våld i Jönköping: 036-10 25 13

Krismottagning för män i Stenungsund: 0303-672 23

Krismottagning för män i Kristinehamn: 072-529 21 03

Krismottagning för män i Karlstad: 054-18 01 54

Familjerådgivning och krismottagning i Munkfors: 0563-541 226

Mansmottagningen Fredman i Nyköping: 0155 24 81 01

Kriscentrum för män i Västmanland: 021-41 03 08

Örebro Mansmottagning: 019 - 611 17 10

Manscentrum Östra Södertörn: 08-606 71 37

Källa: Rikskriscentrum

TT

ARTIKELN HANDLAR OM