Myggsmitta kopplas till fosterskador

INRIKES

Medicin. Ett virus som nu sprider sig snabbt i Sydamerika kopplas till en viss typ av fosterskador.

Tidigare i år konstaterades förekomsten av zikaviruset för första gången i Sydamerika. Samtidigt har antalet barn som föds med mikrocefali ökat drastiskt, skriver forskare i Science. Mikrocefali innebär att hjärnans tillväxt störs så att barnet föds med ett ovanligt litet huvud, något som oftast leder till utvecklingsstörning.

Normalt inträffar mellan 150 till 200 fall av mikrocefali i Brasilien varje år, men fram till den 30 november i år har fler än 1 200 fall rapporterats. Samtidigt har fler än 84 000 fall av smitta med zikavirus konstaterats.

Zikavirus är ett tämligen okänt smittämne som rapporterades utanför Afrika och Asien för första gången 2007. Viruset sprids med myggor och kan orsaka zikafeber. De flesta får milda symtom eller inga alls, men efter att ha hittat viruset i fostervattnet hos barn som senare föddes med mikrocefali tror forskarna att det finns ett samband.

Det som oroar forskarna är att smittan sprids med den så kallade gula febern-myggan, en i tropikerna vanligt förekommande mygga som även kan sprida gula febern, denguefeber samt chikungunya.

TT