Bevis mot mutåtalad underkändes

INRIKES

Brott. Hovrätten underkänner bevisningen mot en tidigare tjänsteman vid Migrationsverket som varit åtalad för att ha tagit emot mutor. Åtalet mot honom byggde till stor del på ett utpekande från en medåtalad.

Enligt tingrätten hade handläggaren tjänat minst 450 000 kronor på att sälja uppehållsrätter. Misstankarna gällde att han och en kollega skulle ha tagit emot mutor för att hjälpa sju utländska medborgare att få bevis om uppehållsrätt på falsk grund. Kollegan friades redan i tingsrätten, medan den 53-årige mannen dömdes till tre års fängelse för grovt mutbrott och medhjälp till grov urkundsförfalskning.

Hans försvarsadvokat Leif Silbersky välkomnar den friande hovrättsdomen. Han anser att ett utpekande från en medåtalad inte har något större bevisvärde:

– Jag menar att när två personer står åtalade för brottslighet ligger det i farans riktning att man i första hand ser till sina egna intressen.

Den enda som fälls i domstol efter den långa rättsprocessen är nu en tredje åtalad man som inte jobbade vid Migrationsverket. Han får nio månaders fängelse för medhjälp till grov urkundsförfalskning.

Åklagare Robert Engstedt vid Riksenheten mot korruption yrkade inför hovrättsförhandlingen på längre straff än i tingsrätten. Men han ser inga förutsättningar att driva fallet vidare till Högsta domstolen.

– Jag bedömde när jag åtalade som att det var en god bevisning och Malmö tingsrätt delade den uppfattningen. Sedan tyckte inte hovrätten det och då får jag böja mig för det.

FAKTA

Började med intern granskning

Misstankarna om en muthärva på Migrationsverket väcktes i samband med en intern granskning 2012.

Två tidigare handläggare misstänktes ha sålt uppehållsrätter och falska bulgariska pass och identitetshandlingar till personer från icke-EU-länder. En uppehållsrätt är en rätt för EU- och EES-medborgare samt deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd.

Priserna ska ha varierat mellan 50 000 kronor och cirka 160 000 kronor. Åtalet omfattade åtta punkter. Dessutom åtalades en person för att medverkat till att förfalska pass och identitetshandlingar.

Efter att förundersökningen inletts beslutade Migrationsverkets dåvarande generaldirektör Anders Danielsson om översyn av rutiner och regler för att motverka otillåten påverkan och mutbrott.

Källor: Malmö tingsrätt och Migrationsverket

TT