Ersättning till kvinnor i porrfilm

INRIKES

Brott. Två kvinnor som utsatts för spridning av privata filmer på porrsajter får statlig brottsskadeersättning, enligt ett pressmeddelande från Brottsoffermyndigheten.

Det är första gången som Brottsoffermyndigheten betalar ut ersättning enligt brottsskadelagen där brottsoffren förekommit i privata porrfilmer som spridits. En ny vägledande dom i det ena fallet har gjort utbetalningen möjlig.

"Högsta domstolen har gjort bedömningen att spridningen av filmen även kränkt den drabbade kvinnans privatliv och därmed hennes frid", skriver Annika Öster, Brottsoffermyndighetens generaldirektör, enligt pressmeddelandet.

Det handlar om två likartade ärenden där kvinnor utan samtycke förekommit i filmer med sexuellt innehåll som spridits på internet. En 17-årig kvinna får 35 000 kronor och en 22-årig kvinna får 20 000 kronor. I båda fallen är det lägre än de 70 000 kronor i skadestånd som domstolarna beslutat om.

TT