Göteborgsskola riskerar vite

INRIKES

Utbildning. Skolinspektionen hotar med vite på en halv miljon kronor om Göteborgs kommun inte snarast rättar till bristerna på sin grundskola Nordhemsskolan.

Enligt Skolinspektionen klarar inte skolan att ge behövande elever anpassad undervisning och särskilt stöd så att de får en chans att klara kunskapsmålen. Både lärare och elevhälsan vittnar om att resurserna inte räcker. Skolinspektionen såg samma brister vid en tillsyn för fyra år sedan.

Göteborg har fram till april på sig för att rätta till bristerna.

TT