Koldioxidutsläppen minskar

INRIKES

Klimat. Koldioxidutsläppen i världen minskade sannolikt under 2015, efter att ha stabiliserats under 2014.

Det framgår av nya rön som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change.

Detta är första gången något liknande har konstaterats och skulle, om uppgifterna visar sig stämma, innebära att hoppet om att hålla temperaturökningen under två graders Celsius, det så kallade tvågradersmålet, kanske kan infrias.

Minskningen har ägt rum trots att den ekonomiska tillväxten på jorden fortsatt - vilket ses som anmärkningsvärt av forskarna, som har letts av klimatforskaren Robert Jackson vid Stanford University i USA.

Enligt beräkningarna ökade utsläppen från förbränningen av fossila bränslen och cementproduktionen i världen med endast 0,6 procent under 2014 efter att ha ökat med 2,4 procent per år under det föregående årtiondet - och under 2015 skedde en minskning med 0,6 procent.

Jackson och hans kollegor tror att detta hänger samman med att Kina och andra utsläppsjättar börjat röra sig bort från sin höga kolförbrukning och mot en ökad användning av förnybar energi.

Detta har skett samtidigt som oljeförbrukningen i världen minskat vilket också bidragit till de minskade växthusgasutsläppen.

TT