Ygeman: Måste agera hastigt

INRIKES

Flyktingkrisen. Lagrådet underkänner regeringens förslag om id-kontroller och att stänga Öresundsbron i krislägen. Lagförslaget är för slarvigt, enligt Lagrådet.

Trots kritiken går regeringen vidare med lagen.

– Vi gör olika bedömningar av allvaret i situationen. Lagrådet gör bedömningen att man skulle ha använt en sedvanlig lagstiftningsprocess, det vill säga ett års utredning och ett halvårs beredning. Det klarar vi inte av i den situation vi befinner oss i nu, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

Regeringens lagförslag läggs fram för att hantera de ökade flyktingströmmarna. Bland annat vill regeringen kunna stänga Öresundsbron i krislägen och införa id-kontroller på bussar, tåg och färjor.

Tidtabellen är tajt: Förslaget gick ut på remiss den 30 november. Två dagar senare skulle remissvaren vara inne. På onsdag ska propositionen spikas och dagen efter är deadline för riksdagens motioner. En vecka senare vill man att lagen klubbas i riksdagen.

"Det har gått för fort"

Lagrådet menar att lagförslaget beretts slarvigt och bygger på ett otillfredsställande beredningsunderlag, vilket man anser är "synnerligen allvarligt" med tanke på att förslaget gäller "undantagstillståndsliknande lagstiftning".

– Det har gått för fort, säger Lagrådets ledamot Bo Svensson, tidigare ordförande i Högsta domstolen.

De flesta remissinstanser har fått lämna sina synpunkter via telefon - man hann inte skriva svaren.

– När man har en grundlag är den skriven inte bara för högtidstal och när solen skiner, utan det är regler för kris. När det är kris tittar man i handboken. Man kan inte gå ner på så kort remisstid som två dagar, säger Bo Svensson.

Inrikesministern håller inte med om att man ska gå långsamt fram när det är kris.

– Nej. Det säger sig självt att om du ska kunna agera mot ett hastigt händelseförlopp så måste du kunna agera hastigt och resolut. Då går det inte att vänta i ett halvår eller år på att agera.

"Ödmjukt analysera"

Bo Svensson menar att lagen, med den utformning den har nu, lika gärna kan användas för att stänga vägen mellan Kungälv och Uddevalla som för att stänga Öresundsbron.

TT: Ska lagen verkligen se ut så?

– Det har inte varit intentionen. Vi ska naturligtvis ödmjukt analysera de invändningar lagrådet har och se om vi kan använda dem för att göra förslaget bättre, säger Anders Ygeman.

Ygeman framhåller att propositioner snabbehandlats förr.

– Ett exempel som liknar det här är finanskrisen, en situation som kanske var av mindre magnitud än den vi befinner oss i nu. Det senaste exemplet är förra regeringens behandling av Attefallshusen, något som inte alls är i närheten av allvaret i den här situationen, säger Anders Ygeman.

Många kritiker

Lagrådet är inte ensamt i sin kritik.

Justitiekansler Anna Skarhed ställer sig undrande till hur förslaget förhåller sig till asylrätten - och till att processen gått så snabbt.

– En såpass ingripande lagstiftning borde man analysera närmare, säger justitiekanslern.

John Stauffer, chefsjurist vid människorättighetsorganisationen Civil Rights Defenders, instämmer i Lagrådets kritik.

– Just när det är fråga om risk för rättighetsinskränkningar så krävs en väldigt noggrann analys, både av konsekvenser av förslag men också om de inskränkningar man gör är korrekta, nödvändiga och proportionerliga, säger Stauffer.

C och V: Dra tillbaka

MP:s riksdagsledamot Carl Schlyter har tidigare kallat lagförslaget "en urholkning av asylrätten".

Centerpartiet och Vänsterpartiet uppmanar nu regeringen att ta tillbaka förslaget efter lagrådets kritik.

– Vi har hela tiden uppfattat det som att syftet med id-kontrollerna är att förhindra att människor överhuvudtaget kan komma till Sverige och söka asyl. Det är att kringgå asylrätten att medvetet försvåra för människor som kan ha asylskäl att ansöka om asyl, säger V:s partiledare Jonas Sjöstedt.

Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson, som framhåller att partiet vill se en "tillfällig paus i mottagandet", är mer försiktig.

"Vi ska nu analysera Lagrådets kritik mot regeringens förslag. Och förväntar att regeringen återkommer med besked om hur de avser att hantera kritiken", skriver Svantesson i en skriftlig kommentar till TT.

FAKTA

Kontroller och brostopp

Regeringen föreslog i början av december en lagändring för att hantera de stora flyktingströmmarna och vill att lagen ska träda i kraft den 21 december. Nu har lagrådet underkänt förslaget.

Förslaget innebar att tåg- och färjeoperatörer och bussbolag blir skyldiga att kontrollera id-handlingar hos dem som vill åka med till Sverige. Tar de med någon som de inte borde ha gjort kan de få böta.

Förslaget ger också regeringen möjlighet att stänga Öresundsbron för bilar, inte tågtrafik, och vägar som går till Sverige.

Förslagen är nödvändiga, enligt regeringen, för att möjliggöra "särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet."

Källa: Regeringen

TT