Återväxten efter skogsbrand studeras

INRIKES

Natur. Nu ska återväxten efter den stora skogsbranden i Västmanland studeras. Sex små hägn sätts upp, där viltet inte kommer åt att mumsa på exempelvis asp och sälg.

Syftet är att jämföra hägnens växtlighet med den utanför, för att undersöka djurens påverkan på landskapet. Sannolikt kommer lövträden att breda ut sig inne i de fredade hägnen.

Markägarna har sått tall i brandområdet, och hoppas på att en ny tallskog ska växa där som är bättre skyddad mot både klimatpåverkan och viltbetesskador än gran.

Totalt skadades 1,4 miljoner skogskubikmeter skog i branden förra sommaren som var den största i modern tid i Sverige.

TT