Ökat skydd i lagen för transpersoner

INRIKES

Rättsligt. Transpersoner bör ges ett ökat rättsligt skydd, till exempel borde det ses som ett brott att hetsa mot transpersoner som grupp. Detta enligt en utredning som presenteras inför regeringen i dag, där det också föreslås att detta ska regleras både i brottsbalken och i tryckfrihetsförordningen.

Utredaren föreslår också att transpersoner ska få ett ökat skydd mot diskriminering och förolämpning. Dessutom bör uttrycket "könsöverskridande identitet eller uttryck", som anges i flera lagar och förordningar, ersättas med "könsidentitet eller könsuttryck". Den förstnämnda termen har kritiserats för att utgår från en norm och pekar ut dem som inte följer den.

Dessutom vill utredaren att orden "ras" och "rasmässig" tas bort eller ersätts med "föreställning om ras" i lagstiftningen. Detta då det inte finns någon vetenskaplig grund för att dela in människor i raser.

TT