Autism kopplat till hormonstörning

INRIKES

Medicin. Kvinnor som lider av polycystiskt ovariesyndrom löper högre risk att få barn som utvecklar autism. Fyndet stärker idén om ett samband mellan autism och för mycket manliga könshormoner tidigt i livet.

Ungefär en av tio kvinnor lider av en hormonell rubbning vid namn polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Sjukdomen, som resulterar i ett flertal cystor i äggstockarna, beror på för mycket manliga könshormoner (androgener).

Eftersom androgener även påverkar hjärnans utveckling, ville forskare vid Karolinska institutet se om tillståndet även påverkar risken att föda ett barn som utvecklar autism.

Forskarna analyserade alla barn i åldrarna 4-17 år som föddes i Sverige mellan 1984 och 2007. De hittade 24 000 barn med autism eller autismspektrumtillstånd. Dessa jämfördes sedan med 200 000 kontroller.

– Vi fann att en PCOS-diagnos hos mamman ökade risken för autism hos barnet med 59 procent. Risken var ännu högre bland kvinnor med både PCOS och fetma, vilket är vanligt vid PCOS och hänger ihop med högre androgennivåer, säger forskaren Kyriaki Kosidou i en kommentar.

Trots att autism är fyra gånger vanligare bland pojkar än flickor, såg forskarna ingen skillnad i risk mellan könen.

Studien publiceras i Molecular Psychiatry.

FAKTA

Vanligt tillstånd

Mellan 5-15 procent av alla kvinnor i fertil ålder lider av polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).

Vid detta tillstånd är äggstockarnas hormonproduktion störd så att halterna av manliga könshormoner är högre än normalt. Normala ägglossningar kan inte äga rum. Uteblivna eller glest förekommande menstruationer är vanliga, liksom ökad behåring och tendens till fetma. Sterilitet är vanligt. Behandling kan ske med hjälp av läkemedel som stimulerar ägglossning.

Källa: Nationalencyklopedin

TT