Vattnet sjunker undan

INRIKES

Väder. Det värsta tycks vara över när det gäller de överfyllda vattendragen i västra Sverige. SMHI har graderat ner varningarna för höga flöden från klass 3 till klass 2 i de berörda områdena i Halland, Bohuslän och Sjuhäradsbygden.

– Det ser ut som att det har kulminerat på nästan alla ställen. Det är på stadig nedgång, säger Henrik Spångmyr, vakthavande hydrolog.

Efterdyningarna från stormen Helga lär dock hålla i sig ytterligare en tid.

Utöver de höga vattenflödena finns till exempel fortsatt osäkerhet kring vattenkvaliteten i Marks kommun på grund av att vattenverken i Fritsla och Örby svämmat över. De boende uppmanas att koka sitt dricksvatten för säkerhets skull.

Tågtrafiken var på tisdagen dock i gång igen på de allra flesta sträckor, samtidigt som även de flesta som drabbades av strömavbrott i stormen hade fått elen tillbaka.

TT