Sex miljoner för fler laxar

INRIKES

Miljö. Nu ska lax och öring få en lättare vandring på sin väg från havet och uppför Mörrumsån i Blekinge.

Havs- och vattenmyndigheten (Hav) satsar sex miljoner kronor på ett projekt för att stärka beståndet i ån, som numera är svagt och inte visar lika stark tillväxt som bestånden i norrländska älvar.

Pengarna ska användas till att riva ut dambyggnaden vid Mariebergs kraftstation, som är det första vandringshindret i ån, en åtgärd som väntas få stor effekt.

"Hundratals fler laxar kommer att kunna vandra upp för att leka och vi kommer att få se en stor ökning av smolt", säger Daniel Isaksson på Hav i ett pressmeddelande.

TT