Kritik mot lagförslag om terrorresor

INRIKES

Brott. Regeringens lagförslag om att kriminalisera terrorresor får viss kritik av Lagrådet, men eftersom förslagen bygger på en resolution i FN:s säkerhetsråd, som regeringen är skyldig att följa, och en internationell rekommendation om terrorfinansiering, så motsätter sig inte Lagrådet förslagen.

Bland annat har Lagrådet synpunkter på det förslag som kommer att göra det straffbart att finansiera en person eller sammanslutning som till exempel begår terroristbrott, oavsett syftet med finansieringen. Det är en långtgående kriminalisering, anser juristerna i rådet, som i praktiken kan omfatta en mängd vardagliga handlingar, till exempel pengar som invandrare skickar till fattiga släktingar i sina forna hemländer.

TT