Många foster utsätts för alkohol

INRIKES

Hälsa. Trots att många kvinnor slutar att dricka helt under graviditeten, utsätts många foster ändå för alkohol. Det konstaterar folkhälsovetaren Janna Skagerström i sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Detta efter att ha intervjuat barnmorskor, gravida och nyblivna mammor. Året innan graviditeten använde 86 procent av kvinnorna alkohol. Den överväldigande majoriteten, 94,5 procent, slutade att dricka helt, men först efter att de blev medvetna om att de var gravida. 5,5 procent av kvinnorna fortsatte att dricka alkohol, trots att de var gravida.

TT