Centern vill satsa på fler poliser

INRIKES

Politik. Centern vill satsa 2 miljarder kronor mer på rättsväsendet.

Pengarna ska bland annat användas till att anställa 1 600 fler poliser.

Centerledaren Annie Lööf håller i dag sitt jultal i Gamla stan i Stockholm. Hon betonade i talet att det gäller att ta kloka beslut och hålla huvudet kallt i dessa "svåra tider".

– Svåra stunder kräver starka värderingar, säger hon.

– Vi behöver hålla huvudet kallt och inte ta beslut som försvårar läget.

En annan av huvudpunkterna är förslag på ökade satsningarna på polisen. Centern föreslår nu två miljarder extra till rättsväsendet. Pengarna ska använda till 1 600 fler poliser. Av de två miljarderna ska 160 miljoner gå till ett lönelyft på 5 000 kronor i månaden för områdespoliser. Syftet är att förmå poliser att söka jobb som områdespoliser och stanna längre på de jobben.

Mot radikalisering

Pengarna ska också gå till ökade insatser mot inbrott på landsbygd och hårdare tag mot brottslighet på internet.

Lööf tog i sitt tal också upp den senaste tidens terrordåd och uppgav att hösten satt djupa spår. Hon vill se nya åtgärder mot radikalisering.

– Offentliga medel ska inte gå till organisationer som förespråkar extremistiskt våld, säger hon.

Centern vill att Sverige likt Norge har en lag som förbjuder "samröre" med terroristorganisationer.

Partiet vill också att fler ska kunna dömas för uppvigling till grova våldsbrott och höja straffen så att den som hetsar till brott, till exempel på sociala medier, ska kunna dömas till fängelse i upp till två år. Förslagen kommer att finnas med i Centerns ekonomiska vårmotion.

Högt förtroende

Partiledaren Annie Lööf är för närvarande föräldraledig men gör en tillfällig comeback i dagspolitiken med sitt jultal. Hon fick barn i början av september, en månad tidigare än beräknat, och har sedan dess bara gjort enstaka inlägg i den politiska debatten, oftast med 140 tecken åt gången på mikrobloggen Twitter. Hon har kritiserat regeringens beslut om gränskontroller, till exempel.

Trots frånvaron var hon i Sifos mätning i oktober den partiledare som hade högst förtroende bland väljarna i allmänhet, högre än både statsminister Stefan Löfven och Moderatledaren Anna Kinberg Batra.

Lööfs föräldraledighet fortsätter till i vår.

TT