Dalarömorden: Unikt ersättningsbeslut

INRIKES

Brott. 2013 tände en 41-årig sexbarnspappa eld på ett fritidshus på Dalarö utanför Stockholm där tre av hans barn fanns. Ett barn lyckades fly - två dog.

Efteråt skickade mannen ett sms till barnens mamma: "Hämnden är ljuv din jävla idiot".

Brottsoffermyndigheten har nu fattat ett unikt beslut - barnens mamma får 100 000 kronor i kränkningsersättning, som normalt enbart ges till den person som brottet direkt riktar sig mot.

– Men i det här fallet framgick det väldigt tydligt att själva syftet med morden var att straffa och hämnas på barnens mamma och därmed tillfoga henne allvarligt psykiskt lidande, säger Peter Jonsson, chef för brottsskadeenheten vid Brottsoffermyndigheten.

TT