Regeringen backar om bron

INRIKES

Flyktingkrisen. Regeringen överger lagförslaget om att kunna stänga Öresundsbron vid ett krisläge. Men inrikesminister Anders Ygeman (S) har inte släppt tanken.

– Det är viktigt att analysera kritiken som Lagrådet kommit med. Vi ska under dagen träffa de andra partierna. Jag tror fortfarande det är viktigt att ha den här åtgärden som en sistahandsåtgärd, säger Ygeman.

Han understryker att en viktig del i förslaget är att beslutet om att kunna stänga bron förs över från riksdagen till regeringen.

– Är inte riksdagen redo att ge den möjligheten till regeringen i det här läget, då måste riksdagen vara beredd att sammankallas om det skulle behövas, säger Ygeman.

Tidigare under dagen meddelade både Moderaterna och Liberalerna att de inte stöder förslaget om att stänga bron med hänvisning till Lagrådets kritik. De stödjer dock förslaget att införa id-kontroller på bussar och tåg över gränsen.

Ordning och reda

– Vi är beredda att stödja förslaget om id-kontroller och vi vill se en förlängning av gränskontrollerna, för vi måste få ordning och reda vid gränsen och veta vilka som kommer, säger M-ledaren Anna Kinberg Batra till TT.

TT: Så man ska lyssna på Lagrådet när det gäller bron men inte när det gäller id-kontrollerna?

– Man ska alltid lyssna på Lagrådet, och när regeringen har presenterat en proposition så ska den behandlas i riksdagen i god ordning och då måste man självklart ta till sig och ta hänsyn till Lagrådets kritik, säger hon.

Stoppad trafik

Ett förslag till id-kontroller ska behandlas även i Danmark. Men nu säger danska tågbolaget DSB att man överväger att tillfälligt stoppa trafiken över gränsen om så sker. Tågbolaget påpekar att personalen varken har utbildning eller erfarenhet för att göra kontrollerna. Likaså saknas teknisk utrustning för att undersöka id-handlingarna. Om detta får någon bäring på det svenska förslaget är dock oklart.

Vänsterpartiet och Centerpartiet tänker dock rösta mot id-kontroller.

– Det hotar möjligheten för människor att söka asyl i Sverige, säger Annie Lööf.

Utesluter SD

Miljöpartiets riksdagsgrupp är splittrad i frågan. Riksdagsledamoten Rasmus Ling har meddelat partiet att han tänker rösta nej.

– Lagrådet anförde samma kritik mot hela förslaget, säger han.

KD vill ha en hearing i riksdagen om förslaget men har varit positiva. SD stödjer såväl id-kontroller som att stänga Öresundsbron. Med deras stöd har regeringen majoritet för förslaget, men enligt Anders Ygeman är det inte aktuellt att samarbeta med SD i frågan.

– Jag utesluter det nu, säger han.

FAKTA

Regeringens förslag

Regeringen vill göra det svårare att söka asyl.

Enligt lagförslaget ska id-kontroller införas på bussar, färjor och tåg på väg till Sverige.

Regeringen ville också ha möjlighet att stänga Öresundsbron för bilar, inte tågtrafik, och vägar som går till Sverige.

Lagen ska träda i kraft den 21 december.

Förslagen är nödvändiga, enligt regeringen, för att möjliggöra "särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet."

Källa: Regeringen

TT