Riksdagen: Inte under 20 000 poliser

INRIKES

Politik. Regeringen bör få i uppdrag att se till så att antalet poliser är minst 20 000, anser en majoritet i justitieutskottet. En majoritet i utskottet, bestående av allianspartierna och Sverigedemokraterna, föreslår riksdagen att ge regeringen ytterligare åtta uppdrag, så kallade tillkännagivanden, om framför allt polisen.

S. MP och V säger nej.

Utskottet vill att polisen ska bli mer aktiv på internet och att det blir lättare för allmänheten att komma i kontakt med polisen. Regeringen bör också följa upp hur det går med införandet av polisens nya, omdiskuterade, organisation.

Utskottet vill att regeringen redovisar vad den gjort för att polisen ska bli mer effektiv och vad som gjorts för att polisen ska öka sin närvaro i områden utsatta för brott. Det gäller också för vad som gjorts för bättre vittnesstöd.

TT