MP står bakom id-kontrollerna

INRIKES

Flyktingkrisen. Regeringen tvingas göra en helomvändning och släpper förslaget om att kunna stänga Öresundsbron.

Men planerna på id-kontroller drivs vidare. Nu ställer sig MP:s riksdagsgrupp bakom.

Efter att Miljöpartiets riksdagsgrupp sammanträtt på tisdagskvällen står det klart att partiet ställer sig bakom regeringens förslag om id-kontroller på bussar och tåg.

– Gruppen som helhet kommer att stödja förslaget, säger ledamoten Karin Svensson Smith, MP:s trafikpolitiska talesperson, till SVT.

Men flera MP-ledamöter, bland dem Svensson Smith, tänker rösta emot propositionen. En annan kritiker är riksdagsledamot Rasmus Ling.

– Jag tycker att man i normalfallet ska följa sin grupp, men det förutsätter att man har en gängse ordning för hur ärenden hanteras. Jag tycker som lagrådet och flera remissinstanser att det här har hanterats på ett oacceptabelt sätt, säger Rasmus Ling till TT.

Ingen brostängning

Efter skarp kritik övergav regeringen den del av förslaget som skulle ha gett regeringen rätt att stänga Öresundsbron i ett krisläge.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) har dock inte släppt tanken helt.

– Jag tror fortfarande det är viktigt att ha den här åtgärden som en sistahandsåtgärd men det viktigaste för oss nu är att få en majoritet när det gäller id-kontrollerna.

Regeringen träffade under tisdagen de övriga riksdagspartierna för ytterligare diskussioner. På frågan om det kan komma ett alternativt förslag kring att stänga Öresundsbron, säger Ygeman:

– Vi vill ta den diskussionen med oppositionen och se om det finns förutsättningar att ytterligare bereda förslaget.

Tidigare under dagen meddelade både Moderaterna och Liberalerna att de inte stödjer förslaget om att stänga bron med hänvisning till Lagrådets kritik. De stödjer dock förslaget att införa id-kontroller på bussar och tåg över gränsen.

Ordning och reda

– Vi är beredda att stödja förslaget om id-kontroller och vi vill se en förlängning av gränskontrollerna, för vi måste få ordning och reda vid gränsen och veta vilka som kommer, säger M-ledaren Anna Kinberg Batra.

TT: Så man ska lyssna på Lagrådet när det gäller bron men inte när det gäller id-kontrollerna?

– Man ska alltid lyssna på Lagrådet, och när regeringen har presenterat en proposition så ska den behandlas i riksdagen i god ordning och då måste man självklart ta till sig och ta hänsyn till Lagrådets kritik.

KD vill ha en hearing i riksdagen om förslaget men har varit positiva.

Vänsterpartiet och Centerpartiet tänker dock rösta mot id-kontroller.

Ett förslag till id-kontroller ska behandlas även i Danmark. Danska tågbolaget DSB säger dock att man överväger att tillfälligt stoppa trafiken över gränsen om så sker. Tågbolaget påpekar att personalen varken har utbildning eller erfarenhet för att göra kontrollerna.

FAKTA

Regeringens förslag

Regeringen vill göra det svårare att söka asyl.

Enligt lagförslaget ska id-kontroller införas på bussar, färjor och tåg på väg till Sverige.

Regeringen ville också ha möjlighet att stänga Öresundsbron för bilar, inte tågtrafik, och vägar som går till Sverige.

Lagen ska träda i kraft den 21 december.

Förslagen är nödvändiga, enligt regeringen, för att möjliggöra "särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet."

Källa: Regeringen

TT