Tältläger för flyktingar står klart

INRIKES

Flyktingkrisen. Tältlägret för flyktingar i skånska Revinge är klart för inflytt. Lägret blev klart på tisdagen, men tidigast på onsdag flyttar de första flyktingarna in, enligt Migrationsverket.

Lägret, som byggts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, var från början tänkt att rymma 375 personer, men planerna fick skrotas när det visade sig att bygglov saknades.

Lägret som nu står klart - med plats för 200 personer - är en tillfällig lösning i väntan på att man får bygglov för ett mer permanent.

TT