Buller hotar bebins hörsel

INRIKES

Hälsa. En ny stor svensk undersökning visar att barn till mammor som arbetat i mycket bullriga miljöer under graviditeten löper avsevärt mycket större risk att bli hörselskadade.

– Våra resultat understryker vikten av att arbetsgivare verkligen följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer att inte utsätta gravida kvinnor för ljudnivåer över 80 decibel. Även om kvinnorna själva använder hörselskydd vid höga bullernivåer skyddar de ju inte det väntade barnet inne i livmodern, säger Jenny Selander, forskare vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet, till Upsala Nya Tidning.

80 procent högre

I studien ingår 1,4 miljoner barn födda i Sverige mellan 1986 och 2008 samt deras mammor. Barn vars mammor jobbade i buller som ofta överstiger 85 decibel medan barnet var i livmodern visade sig löpa 80 procent högre risk för att senare i livet diagnosticeras med hörselskada än barn vars mammor jobbade i miljöer där nivån låg under 75 decibel.

Forskarna i studien, som publiceras i facktidskriften Environmental Health Perspectives, såg också förhöjd risk för hörselskada om mamman jobbat deltid i särskilt bullriga miljöer, eller i yrken där bullret låg mellan 75 och 84 decibel.

"Hörs lika starkt"

Där var dock inte resultaten statistiskt säkerställda. I denna del behövs det fler studier, säger Jenny Selander. Samma sak gäller bullrets påverkan för risken att få mildare hörselpåverkan än de som nu studerats.

Frågan är då vilka råd forskarna ger till en gravid kvinna som exempelvis vill gå på en hårdrockkonsert.

– Tyvärr saknas studier kring hur kortvarigt extremt högt buller under fostertiden påverkar barns framtida hörsel. Men experimentella studier talar för att mesta av ljudet hörs lika starkt för det väntade barnet som för resten av publiken, säger Jenny Selander.

FAKTA

Buller i livmodern

Flera studier under senare år har visat att buller, särskilt lågfrekvent buller, leds vidare till fostret genom bukväggen och fostervattnet.

Fostrets hörselorgan utvecklas under de första 20 av totalt 40 graviditetsveckor. Hur buller påverkar risken för hörselskador under olika delar av graviditeten är okänt.

Om mamman haft sjukdomen röda hund under graviditeten ökar också risken för icke ärftliga hörselskador.

Cirka 5 000 av mammorna i den nya studien hade haft yrken där bullret låg på 85 decibel eller mer. 290 000 av mammorna hade yrken med buller på mellan 75 och 84 decibel.

Källa: Upsala Nya Tidning

TT