Osäkerhet försvårar källsortering

INRIKES

Miljö. Plast. Materialet var en gång själva symbolen för modernitet.

Nu finns det i överflöd i varje hem, men bara ungefär 40 procent av alla plastförpackningar når återvinningen.

Det kan vara svårt att avgöra vad som ska sorteras som plastförpackning. Och många som är osäkra förpassar förpackningen till de vanliga soporna där inget sorteras, enligt en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

– En annan sak som vi tydligt har sett är att man som konsument är osäker på hur mycket plastförpackningarna ska rengöras för att vara okej för återvinning, säger projektledare Anna Fråne.

Plastförpackningarna tvättas i själva återvinningsprocessen, så det är ingen fara om de inte är helt rena. Däremot kan man av rent hygieniska skäl vilja rengöra dem om de ska lagras hemma under en tid.

300 miljoner ton plast tillverkades i världen 2014 och om återvinningen kan öka blir miljövinsten stor. För den som vill bättra sig finns en enkel väg:

– Påsar källsorterades i lägst utsträckning om man jämför med andra typer av plastförpackningar men förekom i störst mängd. Om man ska lägga krut på några typer av plastförpackningar så finns här stor förbättringspotential, säger Anna Fråne.

FAKTA

Studien om källsortering av plast

IVL Svenska miljöinstitutet har genomfört studien om källsortering av plastförpackningar. Jönköping valdes ut som pilotkommun. Där har IVL gått igenom hushållsavfall och gjort enkäter och intervjuer. Resultatet kan inte skalas upp till större områden men studien kom fram till följande slutsatser:

Plastförpackningar upplevs ofta som kladdiga och jobbiga att förvara innan de källsorteras.

Hushållen är osäkra på behovet av rengöring av plastförpackningar innan de källsorteras.

Många plastförpackningar upplevs som svåra att källsortera när de består av olika material.

Många hushåll skiljer inte på plastförpackningar och annat plastmaterial.

Fler skulle källsortera mer om de hade smarta insamlingslösningar i köket.

Påsar källsorterades i betydligt lägre utsträckning än andra typer av plastförpackningar i de fyra pilotområdena i Jönköping, trots att de utgjorde den största andelen plastförpackningar.

Källa: IVL Svenska miljöinstitutet

TT