Förslag: ID-kontroller från januari

INRIKES

Flyktingkrisen. Förslaget är att lagen om identitetskontroller på buss, tåg och färjor ska börja gälla den 21 december och tillämpas från 4 januari. Det meddelar migrationsminister Morgan Johansson (S) vid en presskonferens.

– Den kommande våren kan inte bli som den här hösten Vi måste få ned antalet asylsökande. De här id-kontrollerna är ett sätt att uppnå det, säger han.

Han är högst medveten om att kontrollerna kommer att innebära problem för resande i Öresundsregionen, men det ska vägas mot att regeringen anser att antalet asylsökande måste minska.

– Det kommer att bli besvärligare och påverka turtätheten men det ska hela tiden vägas emot: Vad är alternativet om vi inte agerar, säger Morgan Johansson.

Samtidigt har riksdagsledamoten Emma Henriksson (KD) har anmält regeringen till Konstitutionsutskottet för hanteringen av det tillbakadragna förslaget om att i krislägen kunna stänga Öresundsbron, rapporterar SR Ekot.

Henriksson vill se en granskning av om det snabbarbetade förslaget förberetts ordentligt.

Anmälan lämnades in till KU på tisdagseftermiddagen och Henriksson skriver bland annat att hon vill se en granskning av om infrastrukturministern Anna Johansson (S) uppfyllt kravet på beredning i hanteringen av lagförslaget.

TT