Bilar över bron när tåg kontrolleras

INRIKES

Flyktingskrisen. Öresundsbron fortsätter att vara en länk till Sverige även när de nya id-kontrollerna införs efter nyår - med bil kan flyktingar ta sig till svensk mark och söka asyl.

En omsvängning från tåg till bil kan redan vara på gång, enligt Migrationsverket.

Kanske blir det så att regeringens mål att minska asyltrycket med hjälp av id-kontroller på Köpenhamns flygplats Kastrup inte alls uppnås, befarar Mikael Stamming, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Han ser ett scenario där flyktingar i stället väljer att ta sig över Öresundbron i egna bilar. Då skulle inte transportörsansvaret för flyktingarna gälla eftersom de transporterar sig själva, resonerar han.

– För runt 9 000 dagliga tågpendlare med giltiga handlingar kostar detta tid och bekvämlighet, samtidigt som biltrafiken bara kör på. Då har man inte vunnit någonting på id-kontrollen. Man har bara försämrat för de som vill arbeta, få en inkomst och betala skatt, säger Mikael Stamming till TT.

Landgräns på högbron

Som Öresundsförbindelsen är utformad är det svårt att utföra id-kontroller innan trafikanterna befinner sig på den svenska sidan av sundet. Gränsen går mitt på motorvägen där Öresundsbron är som högst - inte en smidig plats att kontrollera pass och visum. När flyktingarna väl är på svensk sida har de rätt att söka asyl i Sverige.

– Jag tror därför att fler undviker tåget och tar bilen i stället, säger Stamming.

I själva verket tycks det redan vara så att många flyktingar väljer andra transportmedel än tåg, färja och buss, enligt Migrationsverket.

– Det är möjligen så att det redan har skett en omsvängning. Det är långt fler som söker asyl i Sverige än som rapporteras resa ut från norra Tyskland mot Skandinavien, säger Urban Hilding, omvärldsanalytiker på Migrationsverket, till TT.

Billiga bilar

Flyktingarna som Migrationsverket får rapporter om är just de som tar tåg, färja eller buss från norra Tyskland. Men upp till dubbelt så många söker asyl i Sverige. Frågan håller just nu på att analyseras av Migrationsverket.

– Vi håller på och tittar på det nu. Det är för tidigt att säga, men det kan bero på att det fler som reser på annat sätt än med tåg, buss och färja.

Skrotbilar som sedan kan dumpas i Sverige ser Mikael Stamming som möjliga fordon för de som bara snabbt vill ta sig förbi den knappt 16 kilometer långa förbindelsen.

Men flyktingar som tar sig över Öresundsbron i bil riskerar att bli misstänkta för människosmuggling - så länge man inte bara kör sig själv.

– Om det är flera personer i bilen handlar det om grov smuggling, säger Leif Fransson, operativt ansvarig för gränspolisen i syd, till TT.

FAKTA

Resor över sundet

I fjol reste 97 800 personer över Öresund en genomsnittlig dag, varav knappt 75 000 personer tog sig över Öresundsbron.

Drygt 15 000 personer pendlar dagligen över sundet. Bland dessa reste ungefär 8 600 personer med tåg i fjol. En stor majoritet pendlar från Skåne till studier eller arbete i Själland.

Knappt 19 000 fordon åkte över Öresundsbron en genomsnittlig dag i fjol.

Tågpendlarnas tålamod får sig en rejäl prövning efter årsskiftet. Tågbyten, överfulla tåg och en id-kontroll på flygplatsen kan mer än fördubbla den drygt 30 minuter långa resan mellan Köpenhamn och Malmö.

Källa: Öresundsinstitutet och Skånetrafiken (TT)

TT

ARTIKELN HANDLAR OM