Läkare: Flera brister i primärvården

INRIKES

Sjukvård. Svenska läkare pekar i en ny undersökning på flera brister inom primärvården. I studien har Sverige jämförts med nio andra länder, och svenska läkare är bland annat minst nöjda med tiden de kan lägga på varje patient och också minst nöjda med sina journalsystem. Detta enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som publicerar rapporten.

Sverige är också ett av de länder där flest läkare anser att kvaliteten på vården har försämrats under de senaste tre åren. Andelen läkare som tycker att systemet fungerar bra har halverats från drygt 40 till 20 procent.

Många träffar patienter med kroniska sjukdomar, men bara 66 procent anser att verksamheten är väl förberedd på att hantera vård för de patienterna.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM