Policy ska hålla advokater i schack

INRIKES

Rättsligt. Advokater som använder sociala medier på ett olämpligt sätt riskerar att skada advokatväsendets rykte. Därför har Advokatsamfundet tagit fram en särskild policy för landets drygt 8 000 advokater.

– På Twitter är det väldigt enkelt att slänga iväg någonting på 140 tecken och inte tänka efter ordentligt, säger Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson.

Han betonar samtidigt att den nya policyn har tagits fram för att få fler advokater att vara aktiva i sociala medier.

– Rättspolitiska frågor och mänskliga rättigheter är något som diskuteras mer och mer, inte minst i sociala medier. Vi vill uppmuntra advokater och jurister att vara synliga i dessa frågor.

Policyn innebär ingenting nytt - alla advokater har innan den togs fram behövt följa de vägledande reglerna om god advokatsed. Om någon bryter mot dessa dras man inför Advokatsamfundets etiknämnd.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM