Skoltrötta lärare knäar på jobbet

INRIKES

Utbildning. Stress, egen arbetsbörda som påverkar elevernas resultat negativt, otillräckligt med tid för att hjälpa eleverna - och nästan åtta av tio lärare som funderar på att sluta.

Ännu en undersökning visar på dåliga förutsättningar i den svenska skolan.

– De som jobbar i skolorna ser ingen förbättring. Många av åtgärderna från politiskt håll - både från den här regeringen och den förra - är bra men från arbetsgivarnas håll ser vi ännu inte resultat, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, till förbundets tidning Skolvärlden.

Tidningen har låtit 1 100 lärare, varav tre fjärdedelar varit verksamma elva år eller mer, svara på en enkät. Resultaten, liksom många tidigare, är nedslående: 78 procent funderar ofta eller ibland på att sluta, 89 procent svarar att de helt eller delvis känner sig stressade, 68 procent anser att deras arbetsbörda påverkar elevernas resultat negativt och 54 procent att de inte har tid att ge eleverna tillräckligt med stöd.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) är oroad. Han pekar bland annat på initiativ som ändrade regler kring särskilt stöd, färre nationella prov sam att dessa prov ska bli digitala.

– Rätt utfört är det något som kan spara mycket tid i en av de mest administrativt krävande arbetsuppgifterna.

FAKTA

Skolvärldens undersökning

1 100 lärare, varav tre fjärdedelar varit verksamma elva år eller mer, har svara på Skolvärldens enkät under hösten. De flesta jobbar i grundskolans senare år och i gymnasieskolan.

78 procent säger att de ofta eller ibland funderat på att sluta, 19 procent har aldrig funderat på det och 3 procent vet inte eller vill inte svara.

När de funderat på att sluta svarar 56 procent att arbetsbelastningen är viktigaste orsaken, 36 procent att den spelar in men inte är största orsaken och 8 procent att det inte är orsaken.

46 procent instämmer helt på påståendet "Jag känner mig ofta stressad", 43 procent instämmer delvis, medan 11 procent inte instämmer alls.

55 procent svarar att arbetsbelastning ibland påverkar elevernas resultat negativt, 13 procent svarar klart negativ påverkan, 19 procent att den inte påverkar, 8 procent vet inte/vill inte svara och 4 procent att den påverkar positivt.

54 procent svarar nej på frågan om de har tillräckligt med tid och resurser för att kunna ge eleverna tillräckligt med stöd, 39 procent svarar ja men bara till en del av eleverna, 6 procent svarar ja och 1 procent vill inte svara/vet inte.

46 procent svarar ibland på frågan om arbetssituationen påverkar sömnen, 27 procent svarar ofta, 21 procent sällan och 6 procent aldrig.

43 procent svarar ibland på frågan om du är så trött efter jobbet att det sociala livet blir lidande, 37 procent svarar ofta, 16 procent sällan och 4 procent aldrig.

Källa: Skolvärlden

TT