Dödliga våldet minskar kraftigt

INRIKES

Brott. Det dödliga våldet i Sverige har minskat med en tredjedel sedan början på 1990-talet enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå), rapporterar SVT.

Samtliga fall, både uppklarade och ouppklarade, mellan 1990 och 2014 har analyserats. Mellan 1990 och 1994 dödades i snitt 107 personer per år, och mellan 2010 och 2014 låg snittet på 80 personer per år. Samtidigt har befolkningen ökat - vilket innebär att våldet har minskat med totalt en tredjedel i relation till antalet svenskar.

De vanligaste typerna av dödligt våld, det mellan män i privatbostäder, och våldet mot kvinnor i nära relationer, har minskat. Så trots att antalet skjutningar mellan kriminella ökar så går det totala antalet ned.

Orsakerna tros vara flera, en av dessa kan vara svenskars förändrade alkoholbeteende med minskat berusningsdrickande.

TT