Lärlingsprogram leder till jobb

INRIKES

Utbildning. Antalet elever som studerar på gymnasiernas lärlingsutbildningar har ökat det senaste året. Dessa utbildningar ger också goda chanser till jobb efter gymnasiet, konstaterar Skolverket i en ny rapport.

Över 8 300 elever går i dag en lärlingsutbildning, en ökning med mer än tusen elever sedan förra året.

Enligt Skolverkets enkät bland 30 av lärlingsutbildningarna är formen framgångsrik. Av de nära 400 elever som svarade på enkäten hade nio av tio jobb 1,5 år efter utbildningen.

Lärlingsprogrammen infördes 2011 och innebär att eleven genomför minst halva utbildningen på en arbetsplats.

TT