Rekordvinst för Ikea

INRIKES

Ekonomi. Världens sug efter Stuva, Stockholm och Bestå fortsätter att öka. Möbeljätten Ikeas vinst steg till rekordnivån 3,5 miljarder euro. Försäljningen på nätet ökar kraftigt.

– Vi har haft ett väldigt bra år. Resultatet känns bra, det ökade med 5,5 procent trots väldigt stora investeringar, säger vd Peter Agnefjäll till TT.

Ikea gjorde en vinst efter skatt på 3,5 miljarder euro, motsvarande cirka 32,4 miljarder kronor, för verksamhetsåret 2015, som slutade den 31 augusti. Koncernen sålde varor för 31,9 miljarder euro, en ökning med drygt elva procent.

Tillväxten skedde främst i jämförbara varuhus, men även nya varuhus och utökad e-handel bidrog.

– Vi passerade för första gången en miljard euro för e-handeln. Vi växte med 35 procent, säger Peter Agnefjäll.

13 nya varuhus

Som alternativ till de traditionella varuhusen satsar Ikea även på särskilda utlämningsställen. Tre sådana startades under året, i Spanien, Finland och Norge.

– Det är ett enklare sätt att expandera än att bygga stora varuhus. Men jag tror att varuhusen kommer att vara viktiga även i framtiden. Våra kunder vill bli inspirerade och känna på produkterna, säger vd:n.

Under året öppnades 13 nya varuhus i nio länder. Totalt har koncernen nu 328 varuhus i 28 länder.

Ungefär lika många nya varuhus planeras i år.

– Oftast är det inte helt och håller upp till oss själva, men jag skulle gissa att vi kommer att ligga på den nivån i år också, säger Agnefjäll.

Kanske Stockholm

Efter årsskiftet öppnar man i Umeå. Om det blir ytterligare något nytt i Sverige är inte klart. Ett tredje varuhus i Stockholm finns med i diskussionen.

I tider då klimatet står högt upp på den globala agendan har Ikea som mål att 2020 producera lika mycket förnyelsebar energi som man själv förbrukar, genom solpaneler på taken till varuhusen och egna vindkraftverk. Under 2015 nådde man 53 procent.

Men den produktion som inte sker i egen regi ingår inte i den kalkylen, och det är cirka 80 procent av de tillverkade varorna.

– Vi jobbar med att få våra leverantörer att energieffektivisera sin produktion, och köpa förnyelsebar energi, säger Peter Agnefjäll.

FAKTA

Ikeas vinst och försäljning

Vinst efter skatt var 3,5 miljarder euro för verksamhetsåret 2015, perioden 1 september 2014-31 augusti 2015. Motsvarande period året innan var vinsten 3,3 miljarder euro.

Vinst före skatt var 4,3 miljarder euro (4,1).

Koncernen sålde varor för 31,9 miljarder euro, en ökning med 11,2 procent, justerat för valutaeffekter.

Inklusive hyresintäkterna från shoppingcenterverksamheten var de totala intäkterna 32,7 miljarder euro (29,3).

Koncernen har betalat 822 miljoner euro i bolagsskatt och 700 miljoner euro i lokala skatter.

666 miljoner euro har delats ut till ägarbolaget Stichting INGKA Foundation, en ökning med sex miljoner euro.

Källa: Ikea

TT