Lärare flyr utsatta områden

INRIKES

Utbildning. Lärare med pedagogisk högskoleexamen lämnar skolor i utsatta områden och söker sig till skolor där eleverna har välutbildade föräldrar.

På tre år har andelen lärare med lärarexamen ökat från 87,5 till 90 procent i de skolor där elevernas föräldrar har högst utbildning, och samtidigt minskat från 83,7 procent till 80,6 procent i de skolor som har lägst utbildningsnivå bland föräldrarna, enligt Lärarnas tidning, som granskat lärarflykten i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Det krävs en stor ansträngning för att bryta det här som verkar vara en trend, säger Per-Arne Andersson på Sveriges Kommuner och Landsting till tidningen.

Det snabbast växande gapet finns i Göteborg men gapet växer även i de andra storstäderna.

Enligt Per-Arne Andersson räcker det inte med att höja lärarlönerna med 10 000 kronor i månaden, utmaningen är också att skapa en intressant pedagogisk miljö för lärarna.

TT