Varghane tar steget över till Dalarna

INRIKES

Natur. En varghane som tidigare siktats i Jämtlands län har nu tagit klivet över till Dalarnas län. Vargen anses extra betydelsefull då den är finsk-rysk och man hoppas att den ska kunna bidra med nya gener till den skandinaviska vargstammen, skriver Länsstyrelsen i Jämtland på sin hemsida.

– Eftersom just den här vargen är genetiskt mycket viktig, ska den skyddas. Därför är det nödvändigt att DNA-prover tas inför beslut om skyddsjakt i länet så att den här vargen inte skjuts, säger Ruona Burman, enhetschef på Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen.

TT