Amorteringskrav verklighet i vår

INRIKES

Ekonomi. Regeringen bjuder in oppositionen till samtal om ränteavdragen och andra förändringar som kan påverka boendet.

– Vi vill ha en bred diskussion och se om det går att hitta gemensamma förslag, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

– Vi har en tradition i svensk politik när det gäller makroekonomi och hushållens skuldsättning och risker som går ut på att så långt som möjligt försöka hitta gemensamma nämnare, säger Bolund.

På torsdagen lade regeringen ett förnyat förslag om amorteringskrav på nya bolån som därmed kan införas i vår. Kraven skulle egentligen börjat gälla från i somras men stoppades av juridiska skäl. Enda skillnaden i sak är att regeringen nu ger bankerna möjlighet att undanta nyproduktion.

– Det är bra. Amorteringskravet behövs för att dämpa riskerna kopplade till hushållens skulder och kan bidra till en lugnare utveckling på bostadsmarknaden, säger Finansinspektionens chefsekonom Henrik Braconier.

Kravet på amortering av bolån har varit en miniföljetong de senaste åren. Bakgrunden är de svenska hushållens skuldsättning som stiger snabbt. En bostadsbubbla som brister riskerar att få allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi.

Bomarknaden svalnar

Den senaste tiden har prisökningarna avtagit något, mäklare vittnar om att den värsta hetsen minskat och förväntningarna om framtida priser är inte längre riktigt lika höga. Bankerna har också stramat åt och betonar amortering tydligare.

– Redan diskussionerna om amorteringskrav har haft effekt och bidragit till bättre amorteringskultur, säger Per Bolund.

Regeringen vill nu fortsätta minska riskerna genom att kyla av bostadsmarknaden ytterligare, men försiktigt så att man inte oavsiktligt skapar ett prisras. En rad åtgärder har redan varit uppe i debatten, men hittills avvisats med hänvisning till att amorteringskravet ska införas först. När nu den frågan läggs till handlingarna hamnar ränteavdrag, bo- och flyttskatter och skuldkvotstak åter i fokus.

Bjuder till samtal

– Vi kommer bjuda in till samtal och hoppas att oppositionen är intresserad av att fortsätta diskutera, men jag har ingen färdig tidplan för de samtalen, säger Per Bolund.

Partier som tidigare varit emot att ändra ränteavdragen har svängt. Hårdnackade motståndare är nu endast M och KD.

– Vi tackar aldrig nej till en inbjudan om samtal, men om de samtalen syftar till att förhandla om ränteavdragen så är det inte aktuellt för vår del, säger Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson för M.

FAKTA

Amorteringskrav

I våras stoppades införandet av nya amorteringskrav av juridiska skäl. Nu lägger regeringen ett nytt förslag som förankrats med alla partier utom SD.

Formellt innebär lagförslaget att Finansinspektionen får mandat att utforma förslag till amorteringskrav som regeringen sedan ska godkänna. Den nya lagen är tänkt att börja gälla den 1 maj 2016 och de nya amorteringskraven skulle kunna träda i kraft kort därefter.

Jämfört med det tidigare förslaget gör regeringen tillägget att bankerna ges möjlighet att undanta lån till nyproduktion.

Det stoppade amorteringskravet innebar att nya bolån med en belåningsgrad över 70 procent årligen ska amorteras med två procent av lånebeloppet. Lån med en belåningsgrad mellan 50 och 70 procent amorteras med en procent. Undantag skulle kunna medges under begränsad tid för exempelvis arbetslöshet eller sjukdom.

TT