Lång lista mot terror

INRIKES

Terrorism. Kriminalisering av terrorresor, skärpta krav kring pass och åtgärder mot finansiering av terrorism.

Det är några av de 13 punkter mot terrorism som regeringen och Allianspartierna enats om.

Men delar av förslagen får skarp kritik av Advokatsamfundet.

Inrikesminister Anders Ygeman var nöjd när förslagen presenterades.

– Jag är mycket nöjd över att kunna presentera en uppgörelse med bred enighet i Sveriges riksdag bakom åtgärderna mot terrorism, säger han till TT.

Han berömmer oppositionen för att ha varit ansvarsfull och konstruktiv och lyfter särskilt fram några åtgärder.

– Kriminaliseringen av terrorkrigsresor, stoppa missbruket av svenska pass och utredningen om att skärpa polisens och säkerhetspolisens verktyg.

Moderaterna nöjda

Även Moderaternas talesperson, förra justitieministern Beatrice Ask, var nöjd.

– Vi har bara bra förslag i den här överenskommelsen, säger hon till TT.

Hon framhåller särskilt kriminaliseringen av terroristresor, att strama åt passhanteringen och att arbeta mera strukturerat mot finansieringen av terrorism.

Kritiken från bland andra Lagrådet och Advokatsamfundet har inte stått ivägen.

– Det finns samtidigt ett brett stöd bland de tunga remissinstanserna för den här lagstiftningen, och vi har en bindande FN-resolution i botten som kräver att vi ska implementera den här lagstiftningen i svensk rätt, säger Ygeman.

Ramberg kritisk

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är dock djupt kritisk till de delar av överenskommelsen.

– Rädslan är en väldigt dålig rådgivare. Nu springer alla väldigt fort i en riktning och det känns djupt bekymmersamt, säger hon till TT och manar till besinning.

– Förslaget om hemlig dataavläsning avfärdades redan för tio år sedan, eftersom det var en så oerhört ingripande åtgärd. Det innebär egentligen att man buggas och övervakas i realtid dygnet runt.

Köp vapnen

Vänsterpartiet hoppade av i sista stund med motiveringen att lagstiftning måste vara rättssäker och att den inte får hastas fram.

– Och det gäller både de så kallade terrorresorna och den hemliga dataavläsningen, säger partiets förhandlare Mia Sydow Mölleby till TT.

SD, som inte fick vara med, välkomnar förslagen men tycker att mycket kommer för sent.

Hans Brun, forskare vid Kings College i London, anser att de föreslagna åtgärderna är rimliga även om också han manar till försiktighet kring dataavläsningen. Men han vill se fler åtgärder mot vapen som flödar från Balkan, till exempel ett omfattande uppköpsprogram på EU-nivå

– Med en miljard euro skulle man få bort dem. Det är ganska billigt och kostnadseffektivt, säger han.

FAKTA

Överenskommelsen

Överenskommelsens innehåll

Skärpt och tidigarelagd kriminalisering av terrorkrigsresor.

Snabbare stopp för missbruk av svenska pass.

Åtgärder mot illegala vapen och höjda straff för handgranater och explosivvaror.

Hemlig dataavläsning utreds.

Möjlighet att dela information digitalt för FRA, Must och Säpo vid Nationellt centrum för terrorhotsbedömningar.

Tydliggör kommunernas ansvar för ett strukturerat och konkret arbete med att förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande grupper.

Stöd för att det förebyggande arbetet ska fungera i praktiken och att goda erfarenheter tas tillvara.

Inga offentliga medel till våldsbejakande budskap.

Åtgärder mot rekrytering på internet.

Säkerställ polisens insatskapacitet.

Uppdrag till Åklagarmyndigheten gällande arbetet mot terrorism.

Åtgärder mot finansiering av terrorism.

Internationella åtgärder.

Källa: Regeringen och Allianspartierna

TT