Alla måste rösta om id-kontroller

INRIKES

Politik. Alla ledamöter måste närvara då riksdagen röstar om id-kontroller på tåg, bussar och färjor till Sverige. För alliansen är det en chans att visa på sprickor i Miljöpartiet.

– Vi begär kvittningsförbud. Vi bedömer att det är ett stort beslut som påverkar många människor och ett beslut som ger regeringen stor makt. Därför är det angeläget att riksdagens ledamöter finns på plats, säger Moderaternas vice gruppledare Ewa Thalén Finné.

Hon hävdar att Alliansens begäran "absolut inte" är ett sätt att försöka visa på splittring i regeringspartierna. Moderata företrädare har dock uttryckt bekymmer över att Miljöpartiets ledamöter inte står enigt bakom regeringens förslag.

Flera av MP:s ledamöter är öppet kritiska till kontrollerna och minst en hade redan fått klart om att bli utkvittad vid omröstningen den 17 december.

Socialdemokraternas gruppledare Berith Högman säger att reglerna är sådana att det bara är för S att säga ja. Hon vill inte spekulera i skälen för Alliansens begäran. Hon är trygg i att S-ledamöterna kommer att rösta ja.

Senast ett kvittningsförbud begärdes, vad Högman vet, var i december 2013, i samband med omröstningen om en skattesänkning som de rödgröna och Sverigedemokraterna stoppade.

FAKTA

Kvittning

Kvittning är en frivillig överenskommelse mellan riksdagspartierna som används när ledamöter av olika skäl, som resa eller sjukdom, inte kan delta i omröstningar i kammaren.

Det innebär att lika många från de politiska blocken avstår från att rösta så att styrkeförhållandet mellan regeringen och opposition inte ska påverkas. Det händer att ledamöter får kvitta ut sig för att slippa delta i för dem jobbiga omröstningar.

Sverigedemokraterna ingår inte i kvittningen.

TT