AP-fondernas regler ändras inte

INRIKES

Ekonomi. Det blir ingen överenskommelse om AP-fonderna i den blocköverskridande pensionsgruppen. Det betyder att AP-fondernas antal inte förändras och att fondernas placeringsregler inte ändras i nuläget.

– Vi kan konstatera att vi inte har kunnat nå en samsyn. Med den ordning vi nu har kommer vi inte gå fram med förslag om AP-fonderna, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Enligt Strandhäll är det framför allt mellan Moderaterna och regeringen samarbetet skurit sig. Hon och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) är båda kritiska till att moderaterna ställt krav i medierna. I förra veckan publicerade Dagens Industri ett debattinlägg från Moderaterna som riktade kritik mot att AP-fonderna, enligt ett utredningsförslag, skulle bli alltför politiskt styrda.

Det tvärpolitiska utredningsförslaget, som presenterades i somras, gick ut på att minska dagens fem AP-fonder till tre och att kräva att fonderna placerar sina pengar ansvarsfullt, och social och miljömässigt hållbart. I samband med presentationen sade Per Bolund att reglerna också skulle innebära möjligheter att investera i onoterade tillgångar, infrastruktur eller fastigheter.

TT