Hundratals barn offer i trafficking

INRIKES

Brott. Hundratals barn faller offer för människohandel i Sverige. Ofta utnyttjas barnen för sexuell exploatering. I flyktingskrisens spår kan problemet växa och mörkertalet är stort.

Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört en nationell kartläggning av människohandel med barn. I en rapport som på torsdagen lämnades till regeringen identifieras 210 fall av misstänkt människohandel med barn sedan 2012.

Rapporten är författad av Märta Johansson, universitetslektor vid Örebro universitet. Hon är kritisk till hur de svenska åklagarna hanterar misstänkt människohandel med barn.

– Vi ser ett bortfall i varje led på ungefär 50 procent. Det sista ledet är åklagarna och där ser vi att av 39 förundersökningar har man inte väckt åtal i ett enda fall, förutom i ett fall av människosmuggling, så det är allvarligt, säger hon till TV4 Nyheterna.

Många ensamkommande

Runt 60 procent av de drabbade barnen är ensamkommande flyktingbarn, en grupp som ökat i storlek de senaste åren. Förra året skedde en drastisk ökning till 7 049 och under 2015 har siffran rusat till 32 180 ensamkommande barn.

Som en följd av det extrema antal ensamkommande barn som nu anländer till Sverige finns en påtaglig risk för att människohandeln ökar.

– Den rådande situationen i samhället gör att det är väldigt svårt att ha full koll på de här barnen. Många av dem är rädda för att prata, säger Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholm till TT.

Risk för ökad människohandel

Han varnar för att mörkertalet är stort.

– I Holland gör motsvarande Migrationsverket en screening av de ensamkommande barnen och där uppskattar man att runt 10 procent är utsatt för den här typen av brott. Det skulle betyda att runt 3 000 barn drabbas i Sverige bara i år.

De misstänkta fallen rör 210 barn. 72 procent av dem är mellan 15 och 17 år gamla och 13 procent är yngre än 11 år. Hälften av fallen rör sexuell exploatering. I andra fall utnyttjas barn för att sälja droger, utföra stölder eller tvingas till tiggeri.

FAKTA

Människohandel med barn

Länsstyrelsen i Stockholm har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av misstänkt människohandel med barn under åren 2012-2015. Kartläggningen har identifierat misstankar som rör 210 unika barn.

72 procent av barnen är 15-17 år gamla, men fall förekommer med barn så unga som två år.

44 procent av barnen kommer Afrika och 16,5 procent från Asien.

Fördelningen mellan flickor och pojkar är jämn.

64 procent är ensamkommande flyktingar, såväl asylsökande som inte asylsökande.

45 procent av fallen polisanmäls och i 47 procent av polisanmälningarna inleds en förundersökning

0 åtal har väckts under 2012-2015.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholm

TT