Svenskt totalförsvar ska återupptas

INRIKES

Försvaret. Sverige ska återuppta planering av ett totalförsvar efter ett uppehåll på nästan 20 år.

Målet är att ha en samhällsberedskap för krig med både militära och civila försvarsinsatser, skriver Svenska Dagbladet.

Beslutet togs vid regeringssammanträdet på torsdagen och är ett led av det försämrade omvärldsläget och den ökade osäkerheten i närområdet.

Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt civila myndigheter har nu fram till juni 2016 på sig att ta fram ett förslag om samordning, prioriteringar och resursförstärkningar inför och under höjd beredskap och ytterst i krig.

De ska även redovisa vilket behov det militära försvaret har av civilförsvaret vid ett väpnat angrepp mot landet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM