M ångrar mild invandringslinje

INRIKES

Politik. Moderaterna anser att det var ett misstag att inte driva en hårdare linje i invandringspolitiken tidigare. Det skadade M i valet 2014, enligt partisekreteraren Tomas Tobé.

– Det var ett misstag av regeringen att inte hantera invandringsfrågan i regeringsställning. Det hade behövts, inte bara för att Moderaterna och Alliansen hade haft bättre förutsättningar att vinna det valet, utan även för Sveriges del, säger Tobé på en pressträff.

En opinionsundersökning som partiet låtit Demoskop göra visar att 55 procent av väljarna, tillfrågade den 1-3 december, anser att invandringsfrågan är den viktigaste politiska frågan. Gapet ner till tvåan, miljön, på 13 procent, är stort.

Inte fel då

På en fråga om det var fel av M och den övriga alliansen att 2011 göra upp med Miljöpartiet om migrationspolitiken säger han att det inte var det. Inte utifrån det parlamentariska läge som rådde då och Alliansens förhoppningar då om att få se MP utvecklas i borgerlig riktning.

– Men det är uppenbart att vårt förtroende skadades i och med den överenskommelsen.

Nu däremot, menar Tobé, "svarar Moderaterna upp" på det som väljarna anser vara den viktigaste frågan med sin striktare linje om invandring.

Enligt undersökningen upplevde bara två av tio väljare i mars i år att Moderaterna ville minska flyktingmottagandet. Nu upplever åtta av tio väljare det.

Fick betalt

Partiets strategi nu är att lite ta efter systerpartiet Tories i Storbritannien. Tories tappade mycket till invandringsmotståndarna i brittiska självständighetspartiet Ukip och växlade då in på en hårdare linje. Det betalade sig i det senaste brittiska valet, enligt Tobé.

– Tories fick betalt för att de hade ökat sitt förtroende i sakfrågan invandring, den frågan låg inte i vägen för att väljare skulle rösta på Tories längre.

FAKTA

Undersökningen

Demoskop tillfrågade 1 001 personer, baserade på ett slumpmässigt urval, i sin Onlinepanel per telefon 1-3 december.

En av frågorna som ställdes var vilken av sex angivna politiska frågor som den tillfrågade ansåg vara viktigast just nu.

55 procent svarade invandringen.

13 procent svarade miljön.

11 procent svarade Sveriges ekonomi, 7 procent angav jobben och skola/barnomsorg, 6 procent vården.

Källa: Demoskop

TT