Vill se militär substans i IS-kamp

INRIKES

Terror. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) vill se "militär substans" i det stöd Sverige förbereder för att bistå Frankrike och USA med i kampen mot IS. Inte bara humanitär och diplomatisk hjälp.

– Jag vill inte föregå de diskussioner som nu förs, men jag tror det är väldigt viktigt att det finns militär substans i det man kommer fram till, sade Hultqvist som svar på en fråga från Hans Wallmark (M) i riksdagen, om hur regeringen vill svara på Frankrikes och USA:s begäran om stöd.

– Oavsett hur man ser det krävs det också militär förmåga för att klara kampen mot Daesh/IS, sade Hultqvist.

Kort efter det att Frankrike begärt stöd från övriga EU-länder i kampen, efter terrorattackerna i Paris, fick Hultqvist ett brev med liknande innehåll från sin amerikanske kollega med önskan om utökat stöd till koalitionen mot IS. Båda diskuteras nu med oppositionen, men någon uppgörelse finns inte ännu. Nya samtal sker, enligt vad TT erfar, under fredagen.

Medan utrikesdepartementet trycker mer på att Sverige kan bistå med humanitära och diplomatiska resurser är försvarsdepartementet, i enlighet med vad försvarsministern säger, inne på att det måste finnas militärt stöd att ge också. Det kunde uppfattas som märkligt om Sverige inte skulle göra det, är bedömningen.

FAKTA

Frankrikes begäran

Efter terrordåden i Paris den 13 november bad Frankrike övriga EU om hjälp i kampen mot IS.

Frankrike hänvisade, som första land hittills, till artikel 42.7 i EU:s fördrag. Den lyder:

"Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga."

TT