Flyktingmiljoner till civilsamhället

INRIKES

Flyktingkrisen. Studieförbunden, Röda korset, idrottsrörelsen och Svenska kyrkan får lejonparten av de 200 miljoner kronor som regeringen avsatt till civilsamhällets insatser för asylsökande och nyanlända.

Regeringen beslutar i dag om fördelningen av pengarna, som ingår i den migrationspolitiska uppgörelsen med de borgerliga partierna, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) på DN Debatt.

Pengarna ska nå hela landet och användas under 2016.

FAKTA

Pengar till civilsamhället

Så här ska de 200 miljonerna fördelas, enligt regeringen:

75 miljoner kronor till studieförbunden.

20 miljoner till idrottsrörelsen.

34 miljoner till Röda korset.

17 miljoner till Svenska kyrkan.

12 miljoner till Rädda Barnen.

10 miljoner till Riksföreningen Sveriges stadsmissioner.

Utöver dessa stora och etablerade verksamheter kommer en del andra organisationer och trossamfund att få visst stöd.

Källa: DN (TT)

TT