Hjärtsjuka går miste om behandling

INRIKES

Sjukvård. Många patienter med kronisk hjärtsvikt får inte den bästa behandlingen. Runt 8 000 fler borde få läkemedel för att minska risken för onödig sjukhusvård, hjärtinfarkt och för tidig död, enligt Socialstyrelsen.

Underbehandlingen är stor. Uppemot var tionde som har vårdats på sjukhus för hjärtsvikt läggs in på nytt redan inom en månad - och bara tre landsting når i dag målet om att ge minst 65 procent av hjärtsviktspatienterna så kallad basbehandling med två olika läkemedel.

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom där hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Var tionde över 80 år, och totalt minst 250 000 personer, är drabbade.

TT